O nás

Všetko, čo robíme, robíme s láskou

Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček zabezpečuje voľnočasové zmysluplné aktivity pre rodiny, mládež a deti na sídlisku Juh, i vrámci mesta. Vďaka naším aktivitám a formácií mládeže prinášame rozvoj pre rodiny, spoločnosť v Trenčíne, ale aj v širšom regióne. V rámci činnosti pripravujeme pravidelné i nepravidelné formačné stretnutia, workshopy, organizujeme tábory, víkendovky, vytvárame voľnočasový priestor pre mládež nášho sídliska (filmové večery, prednášky, stretnutia, výlety, večierky).

Úzko spolupracujeme so ZKSM, o.z., hnutím kresťanských spoločenstiev detí eRko, spoločenstvom manželských párov a Centrom pre rodinu Trenčín. Podporujeme dobrovoľníctvo a vzbudzovanie záujmu o druhých. Vytvárame priestor a formáciu pre mladých dobrovoľníkov.

V roku 2013 sme založili projekt PRE rodinu, zameraný na vytvorenie "priestoru" pre aktivity smerujúce rodinám. Rodinám - hlavne soc. slabším, viacdetným a slobodným mamičkám poskytujeme spoločný priestor, záštitu, hmotnú a finančnú pomoc formou výziev, sústredených na účet: SK51 7500 0000 0040 1957 7860. V rámci našej činnosti hľadáme granty a vypracovávame projekty zamerané na rodiny a deti, spolupracujeme s inými organizáciami a darcovskými programami. 

V rámci našich činností sme sa rozhodli vytvoriť príjemné - tiché i hravé - zábavné, vľúdne prostredie pre najmenších a ich mamičky. Miesto, kde si môžu prísť oddýchnuť, zahrať sa, vyskúšať rôzne aktivity, načerpať nové sily, poradiť sa, či len tak porozprávať. RC Južanček prevádzkujeme od r. 2008.

Náš tím

RC Južanček funguje zvlášť vďaka dobrovoľníkom, ktorí svoj čas radi venujú deťom.

Mária Machová

vedúca prevádzky, konateľ

Matka dvoch detí, dlhoročný dobrovoľník pre prácu s deťmi, mládežou a pomoc núdznym.

Katarína

dobrovoľník

Matka dvoch detí, bývala vedúca RC Južanček, dobrovoľník pre prácu s deťmi a pomoc núdznym.

Jaroslava Rendlová

prevádzkovateľ, konateľ

Matka piatich detí, pomoc pri organizácií aktivít a podujatí, zodpovedná za herňu a Kasňu.

© 2016 JUŽANIA - RC Južanček, Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín, IČO: 42142601, DIČ: 2022990728
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky